بلاگ

اسفند 07
بوم گردی در بوشهر

بوم گردی چیست؟ فکر کنم تاکنون به دفعات با کلمه بوم گردی رو به رو شده باشید ولی تعریف…

اسفند 05
نحوه نردبان (آگهی ویژه) در لیالند – فیلم

در این پست، کلیپ آموزشی نحوه نردبان کردن ، در سامانه لیالند برای شما قرار گرفته…

اسفند 05
نحوه ثبت آگهی در لیالند – فیلم

در این پست، کلیپ آموزشی نحوه ثبت شغل (آگهی) در سامانه لیالند برای شما قرار گرفته…

اسفند 05
نحوه ثبت نام در لیالند – فیلم

در این پست، کلیپ آموزشی نحوه ثبت نام در سامانه لیالند برای شما قرار گرفته است. نظر…